Life Coach

Coaching trafił na rynkową lukę wsparcia psychologicznego. Dla wielu terapia to za dużo, a rozmowa przy piwie czy winie z koleżanką czy kolegą to za mało. Coaching jest po środku. Nic dziwnego więc, że rozwija się w tak szybkim tempie. Wciąż jednak wiele osób nie wie na czym on dokładnie polega.

Coach dzięki zadawanym pytaniom pomaga odkryć, co klient ma w sobie, dotrzeć do wytyczonych celów, pokonać lęki i obawy. Coach nie ocenia i nie doradza, a jedynie zadaje pytania, które pomagają spojrzeć na problem z innego, szerszego punktu widzenia.

Co to jest life coaching, Life Coaching , LifeCoaching

 

Life coaching to dynamiczny i interaktywny proces, w którym wykwalifikowany profesjonalista, nazywany coachem życiowym, wspiera klienta w osiąganiu zdefiniowanych celów osobistych i zawodowych. Jest to unikalna forma wsparcia, która koncentruje się na rozwijaniu potencjału klienta, identyfikowaniu celów, oraz opracowywaniu konkretnych planów działania, które prowadzą do sukcesu.

Podstawowym celem life coachingu jest nie tylko osiąganie celów, ale także budowanie świadomego podejścia do życia, zrozumienie własnych wartości, odkrywanie mocnych stron, oraz skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami. W odróżnieniu od tradycyjnego doradztwa, coach nie narzuca gotowych rozwiązań, ale raczej stymuluje klienta do refleksji, rozwijania samoświadomości i podejmowania świadomych decyzji.

W trakcie sesji coachingowych, klient ma okazję skoncentrować się na różnych obszarach swojego życia, takich jak kariera, związki, rozwój osobisty czy zdrowie. Coach pomaga klientowi zidentyfikować konkretne cele, a następnie wspólnie opracowują plany, które prowadzą do ich osiągnięcia. To proces oparty na dialogu, w którym coach stawia pytania, pobudza myślenie i inspiruje do podejmowania działań.

Jednym z kluczowych elementów life coachingu jest utrzymanie motywacji i pomaganie klientowi w pokonywaniu ewentualnych przeszkód. Coach pełni rolę mentora i wsparcia, pomagając klientowi utrzymać skoncentrowanie na drodze do osiągnięcia celów.

Warto podkreślić, że life coaching nie jest formą terapii, a raczej skupia się na rozwoju osobistym osób, które chcą świadomie kierować swoim życiem, poprawić pewne aspekty czy też osiągnąć zdefiniowane cele. To dynamiczna forma wsparcia, która skierowana jest do zdrowych psychicznie jednostek, które pragną maksymalnie wykorzystać swój potencjał i czerpać pełnię satysfakcji z życia.

Coaching wypełnia istotną przestrzeń w dziedzinie wsparcia psychologicznego. Dla wielu jednostek terapia jest zbyt intensywna, a luźna rozmowa przy piwie czy winie z przyjaciółką czy przyjacielem często nie spełnia oczekiwań.

To właśnie tutaj pojawia się coaching, stanowiący złoty środek między tymi dwoma skrajnościami. Nie dziwi więc, że dziedzina ta dynamicznie się rozwija. Niemniej jednak, nadal istnieje znaczna liczba osób, które nie do końca rozumieją, na czym polega ta forma wsparcia.

Coach, poprzez zadawane pytania, pełni rolę przewodnika, pomagając klientowi odkryć ukryte w sobie potencjały, wyznaczyć cele, a także przezwyciężyć lęki i obawy. Warto podkreślić, że rola coacha nie sprowadza się do oceniania czy udzielania rad. Coach jedynie stawia pytania, które skierowane są na otwarcie nowych perspektyw i spojrzenie na problem z szerszej, bardziej holistycznej perspektywy. Dzięki temu procesowi, klient może skutecznie radzić sobie z wyzwaniami życiowymi oraz osiągać zamierzone cele. Jeśli jesteś zainteresowana, możesz znaleźć więcej informacji na stronie Life coach. Zapraszam.

 

 

Dane firmy:
LifeCoach
Ku słońcu 24
71-073 Szczecin
Wrzeciono 15
02-022 Warszawa